TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ BÁN HÀNG FULLTIME, PARTIME

20-09

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ BÁN HÀNG FULLTIME, PARTIME

‼️THƯƠNG HIỆU TÀU HŨ HAT - CHUỖI TÀU HŨ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM ‼️Nhằm mở rộng quy mô , thương hiệu tàu hũ HAT cần tuyển dụng nhiều nhân sự :Vị trí:... Xem tiếp